GNU är inte Unix!

"GNU är en rekursiv akronym av engelskans GNU's Not Unix, på svenska ungefär GNU är inte Unix"

Gnus (uttalas gnews)


...är en Usenet news- och e-postklient som är ett paket till Emacs. Gnus skrevs ursprungligen av Masanobu Umeda. 1994 togs utvecklingen över av Lars Magne Ingebrigtsen. Gnus distribueras med Emacs, men eftersom utvecklingstakten är hög finns den också som en att ladda ner som ett fristående paket på http://www.gnus.org.

Dokumentation

Gnus som e-postklient

Informationskälla

eller...

Gnus (uttalas gnews)


...är en flexibel mail- och nyhetsklient för GNU Emacs som föddes 1988. 1994 påbörjades en total omskrivning av GNUS, och detta nya program, som dock fortfarande var kompatibelt med det gamla GNUS, fick namnet Gnus (notera skillnaden med gemener och versaler).

Informationskälla

eller...

Gnus (uttalas gnews)


...är den schweiziska armémotorsågen bland mail- och News-klienter. Den kan allt. Den kör inuti den mångkunniga texteditorn Emacs, som finns till alla vanliga och några ovanliga plattformar.

Om du inte är så bekant med Emacs kan Gnus vara svåranvänd, men kan annars vara överlägsen allt annat, speciellt om du är beredd att modifiera den lite efter ditt eget tycke.

Informationskälla

eller...

GNU-projektet


...grundades 1984 med målet att utveckla ett komplett Unix-liknande operativsystem bestående helt av fri programvara: operativsystemet GNU. GNU är en rekursiv akronym av engelskans GNU's Not Unix, på svenska ungefär GNU är inte Unix.

Tillsammans med systemet tog man fram en licens kallad GNU General Public License (förkortas GNU GPL eller bara GPL). Syftet med licensen var att se till att alla som fick tag i programvaran även skulle få tillgång till källkoden och dessutom få oinskränkt rätt att studera, ändra och förbättra programmet. Den enda restriktionen var att man måste ge alla man distribuerar programvaran till samma rättigheter som man själv har fått. På så sätt skulle programvaran alltid hållas fri. Juridiskt sett drivs projektet av stiftelsen Free Software Foundation.

Projektet har sedan 80-talet producerat ett stort antal program, kompilatorer och verktyg, som Emacs, GCC och skrivbordsmiljön GNOME. För närvarande, år 2006, har fortfarande inget komplett GNU-system släppts, men det finns ett stort antal operativsystem som baseras runt GNU-program med tillägg som Linuxkärnan och fönsterhanteraren Xorg. Program från GNU har portats till många andra system, inklusive Windows, Mac OS X, BSD och Solaris.

Informationskälla


//M@gnus.eu